logotyp
Login

Provoz a platby MŠ

Provoz mateřské školy :

pondělí, úterý, středa (úřední dny) - 6.00 - 16.30 hodin
čtvrtek, pátek  - 6.00 - 16.00 hodin

V poledne se MŠ otevírá od 12.15 do 12.45 hodin.
Odpoledne se MŠ otevírá od 14.15 hodin.

Platby v měsíci :

Platby je možno převádět na účet : 27-2888830267/0100
VS: rodné číslo dítěte a  do zprávy pro příjemce (MŠ),
napište stravné, školné -jméno a příjmení dítěte


Hotově u paní vedoucí :

lichý týden v odpoledních hodinách od 12.30 do 15.00 hod
sudý týden v dopoledních hodinách od 8.00 do 11.00 hod


Rodiče omlouvají děti na následující den nejpozději do 13.00 hodin a to osobně nebo telefonicky.
Onemocní-li dítě do rána, mají rodiče možnost si vyzvednout oběd ve školní jídelně od 11.00 do 11.30 hodin.
Při nástupu dítěte do MŠ po nemoci nebo jiné absenci, jsou rodiče povinni dítě opět přihlásit ke stravování na následující den!

Úplata za vzdělávání a školské služby = 400,-Kč měsíčně.
Dítěti, jež dovrší v daném školním roce 6-ti let, je vzdělávání a školské služby poskytováno bezúplatně.

Výše úplaty za stravování
CELODENNÍ 48,- Kč
Děti s odloženou školní docházkou 50,- Kč

Platby za stravné a školné zákonní zástupci uhrazují vždy za celý kalendářní měsíc. Přeplatek bude odečten v následujícím měsíci!!!

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Švabinského

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993
příspěvková organizace

IČO: 70958254

Email:
reditelka@mssvabinskeho-havirov.cz
zastupce@mssvabinskeho-havirov.cz

Telefony:
596 411 049
+420 731 440 473-ředitelka MŠ
+420 731 440 471- třída Broučci (od 6.00hod.)
+420 730 116 949-třída Kamarádi(od 7.15hod)

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Mateřská škola Švabinského, Duhový korálek

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign