logotyp
Login

Aktuality

Opatření k provozu mateřské školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem k šíření nemoci
COVID – 19

Vážení zákonní zástupci dětí,

přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Havířov –
Město, Švabinského 7/993, příspěvková organizace, přijala od 1.9.2020, dle pokynů MŠMT, tato opatření:

• Mateřskou školu mohou navštěvovat jen děti nevykazující
   příznaky
infekčního onemocnění.
• Vstup do MŠ je umožněn pouze jednomu zákonnému
   zástupci nebo
pověřené osobě.
• Při vstupu do MŠ Vás žádáme o použití dezinfekce rukou.
• Pobyt zákonných zástupců dětí v MŠ omezte na dobu
   nezbytně nutnou. Po
převlečení dítěte v šatně, v co
   nejkratší době, předejte své dítě paní
učitelce ve dveřích
   třídy, kterou dítě navštěvuje a opusťte budovu MŠ.

• Stejné opatření platí i při odchodu dítěte z MŠ.
• Ke slučování dětí z různých tříd MŠ bude docházet jen po   
   dobu nezbytně
nutnou, a to ráno od 6:00 do 7:30 ve třídě    
   Broučků, odpoledne od 15:00 do
16:30 (PO, ÚT, ST) a do
  16:00 (ČT, PÁ).

• V tomto doporučení tvoří výjimku zákonní zástupci dětí ze
   třídy Broučků
a dětí, které začínají navštěvovat naši MŠ 
   prvním rokem. Aby adaptační
proces u dětí probíhal co
   nejúspěšněji a přitom byla dodržena přijatá
opatření, je
   rodiči umožněn pobyt ve třídě maximálně 15 minut.


Děkujeme za respektování a dodržování přijatých opatření, která se
mohou měnit dle vývoje šíření COVID – 19.

RYCHLÝ KONTAKT

MŠ Švabinského

Mateřská škola Havířov - Město Švabinského 7/993
příspěvková organizace

IČO: 70958254

Email:
svabinskeho@volny.cz

Telefony:
596 411 049
+420 731 440 471
+420 731 440 473
Broučci: skolka.broucci1@seznam.cz
Sluníčka: skolka.slunicka@seznam.cz
Kamarádi: skolka.kamaradi@seznam.cz

NOVINKY

Nové fotografie

obrázek
Nejnovější fotografie z akcí v mateřské škole najdete zde

Aktuální jídelníček

obrázek
Aktuální jídelníček najdete zde

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Mateřská škola Švabinského, Duhový korálek

Created by © 2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign